Egelzer Plat

Wöädbook van 't Egelzer plat

Nagenoeg elk dorp in Limburg heeft een eigen dialect. De overeenkomsten van de dialecten van buurgemeenten zijn vaak groot, de verschillen soms klein. Het zijn nu juist de verschillen die de eigenheid van het lokale dialect bepalen. Dit geldt ook voor het Egelzer Plat. Dit dialect heeft zich ontwikkeld tot een vermenging van het oorspronkelijke dialect met dialecten van naburige gemeenten en het Nederlands.

U treft hier een aanzet aan tot het woordenboek van het Eygelshovens dialect. Het woordenboek is nog verre van compleet. Er wordt voortdurend aan gewerkt en de vorderingen worden met regelmaat op deze website geplaatst.

U treft op deze site ook een handig overzicht van het gebruik van klinkers in het Eygelshovens dialect aan.

Heeft u suggesties voor aanvullingen of wijzigingen? Ik houd mij aanbevolen en zie uw reactie graag tegemoet!
Bernard Brouns

Telefoon: 045 545 37 55 of e-mail naar info@egelzerplat.nl